Artikel
Geschreven door Filip Hendrickx
Posted on 27/05/2014

Startende ondernemers bereiden zich beter voor na faillissement

81 keer gelezen

Startende ondernemers nemen geen grote risico’s meer na een faillissement. Zeker niet op het vlak van financiering. De bank is voor de meerderheid van de nieuwe starters de grote boosdoener voor het faillissement. Terecht of onterecht? Dat laten wij in het midden. Het resultaat is wel dat ze liever opnieuw beginnen met zo weinig mogelijk vreemd vermogen.

Startende ondernemers beseffen dat ze na een faillissement over voldoende eigen middelen moeten beschikken om hun onderneming op te richten en de eerste drie jaar te overbruggen. De realiteit is dat deze middelen vaak ontbreken. De oplossing ligt in het bescheiden opstarten. Bijvoorbeeld in beroepen die weinig investeringen vragen, zoals informaticus of boekhouder.

Leren uit een faillissement

Heel wat gefailleerden geven aan dat ze al tijdens de voorbereiding (of door het gebrek daaraan) in de fout zijn gegaan bij hun vroegere zaak. Ze nemen zich dan ook voor zich grondiger voor te bereiden. Wie bijvoorbeeld opnieuw begint met één of meerdere partners, zal nu alles op papier zetten. Zelfs al is het samen met familie. Zo kunnen ze zich vóór de opstart een duidelijk beeld vormen van hoe hun onderneming er zal uitzien. Tegelijkertijd hebben ze meer moed om moeilijke momenten te overwinnen en zijn ze uiteindelijk ook succesvoller.

Voordat u overweegt om opnieuw te starten, dient u lang genoeg stil te staan bij de vraag waarom u dit nu juist wilt. Negatieve redenen zijn hier niet op hun plaats. Het mag niet uit boosheid, uit verveling, uit weerwraak of uit een andere negatieve status zijn. Hebt u een positieve, juiste reden?

72% van de startende ondernemers verandert na faillissement van sector

Uit ons onderzoek blijkt dat 60 procent van de ondervraagde startende ondernemers na een faillissement in een andere sector begint. De verklaring is eenvoudig en begrijpelijk: herstarters willen starten met een schone lei. In de volledige populatie herstarters verandert maar liefst 72 procent van sector. Opgelet! Want deze trend is in tegenstelling tot het advies dat starters meekrijgen, namelijk: start in een sector waarin u het meeste ervaring hebt.

Bvba is populair

Over de juridische entiteit bestaat eensgezindheid onder de startende ondernemers De herstarters zijn het er allemaal over eens dat ze geen onderneming meer willen met onbeperkte aansprakelijkheid. Een aantal heeft nog een eenmanszaak, maar de bedoeling is die later om te zetten naar een bvba.