Artikel
Geschreven door Eveline aan de Wiel
Posted on 22/09/2014

Risk management: aparte risicocommissie wint vertrouwen aandeelhouders

14 keer gelezen

Nu risk management steeds hoger op de agenda staat, starten organisaties alsmaar vaker met een aparte risicocommissie. Dat blijkt uit onderzoek van Deloitte onder 400 grote ondernemingen in 8 landen. Toch zijn het vooralsnog financiële instellingen die voor een afzonderlijke risicocommissie kiezen.

Toezicht op risk management is een must

Organisaties verwachten van commissarissen steeds nadrukkelijker dat ze het risicobeheer goed in de gaten houden. Ze dienen onder meer:

  • het risicoprofiel van de onderneming te volgen
  • toezicht te houden op de werking van risicobeheersingssystemen
  • periodiek te beoordelen of de bedrijfsactiviteiten nog passen binnen de risicobereidheid van de organisatie in relatie tot het rendement

Risk management is inmiddels steeds vaker een vast onderwerp op de agenda.

Afzonderlijke risicocommissie

Internationaal onderzoek van KPMG wees al uit dat bijna de helft van de leden van auditcommissies het steeds moeilijker vindt om grote bedrijfsrisico’s en risicomanagementprocessen te overzien. Eén op de vijf commissieleden gaf aan dat de onderneming een aparte commissie instelde die zich op specifieke risico’s richt. Die bevindingen sluiten aan bij het onderzoek van Deloitte, waaruit blijkt dat 22% van de organisaties wereldwijd een aparte risicocommissie heeft ingesteld. Afzonderlijke risicocommissies zijn het meest gangbaar in Singapore. Daar beschikt 42% van de organisaties over een aparte commissie . Toch blijkt uit de steekproef ook dat nog altijd 62% van de organisaties wereldwijd niet over zo een afzonderlijke eenheid beschikt. Verder zijn het vooral financiële instellingen die maatregelen nemen, vaak onder druk van regelgeving.

Aparte commissie goed signaal aandeelhouders

Moet u als organisatie een aparte risicocommissie instellen? Ook als u hier niet toe verplicht bent op grond van een gedragscode of regelgeving? Volgens Deloitte zouden de meeste organisaties een afzonderlijke commissie voor risicobeheer in elk geval moeten overwegen. U erkent hiermee dat inzicht in risico’s van essentieel belang is voor de groei en winstgevendheid van uw organisatie. Volgens Deloitte geeft u dan een belangrijk signaal aan uw aandeelhouders en andere stakeholders dat u belang hecht aan risk management. En dat maakt de creatie van een aparte risicocommissie minstens het overwegen waard.