Artikel
Geschreven door Nico Inberg
Posted on 04/09/2014

Reverse Factoring; smeerolie voor het bedrijfsleven

38 keer gelezen

De banken hebben een nieuw verdienmodel gevonden. Het trage betalingsgedrag van vooral de grotere en kredietwaardige ondernemingen zorgt voor andere mogelijkheden, zoals de financiering  van uitstaande facturen. Dat levert weinig risico op omdat de banken vooral goedgekeurde facturen financieren: reverse factoring.

Reverse Factoring

In Europa wordt bijna 3% (350 miljard euro) van de facturen als oninbaar afgeboekt. Meer dan de helft van de Europese ondernemingen ondervindt ernstige nadelen van niet of te laat betalende klanten. De helft van de ondernemers ziet uitstaande facturen als een belemmering van verdere groei.

Aan de andere kant van het spectrum hebben we de financiers van de economie, de banken. Ze hebben problemen met hun verdienmodel. Veel winstgevende activiteiten van voor de crisis, zoals vermogensbeheer en investment banking, zijn afgestoten. Daardoor zijn banken weer aangewezen op de financiering van het bedrijfsleven. En hier komt reverse factoring in het spel.

Weinig vraag naar financiering

Banken kregen kritiek vanuit de zakenwereld omdat zij niet voldoende kapitaal wilden uitlenen. De banken van hun kant verweerden zich uiteraard. Ze willen wel, maar volgens hen is er weinig vraag naar financiering. De waarheid ligt wellicht ergens in het midden. Toch zijn er zeker mogelijkheden voor het bankwezen. En met weinig risico: de financiering van uitstaande facturen of reverse factoring.

Als onderneming kunt u ervoor kiezen uw facturen te verkopen aan een factormaatschappij of een kredietinstelling. Meer en meer komt het initiatief nu bij banken te liggen. Zij zetten een platform op gebaseerd op de kredietwaardigheid van de afnemer en de goedkeuring van de factuur. Dat platform zorgt er dan voor dat iedereen in de keten eerder betaald wordt. Hierdoor krijgt de economie een extra impuls. Ondernemers moeten niet langer wachten op hun geld, durven eerder te investeren en verlichten hun behoefte aan werkkapitaal.

Prachtig verdienmodel

Voor banken is reverse factoring een mooi verdienmodel. De financiering van goedgekeurde facturen op basis van de kredietwaardigheid van een sterke en kapitaalkrachtige afnemer houdt weinig risico in. Banken snakken naar risico-arme financieringen. Het geld is er wel, maar ze zijn niet bereid om risico’s te nemen. Veel banken hebben inmiddels zo’n  platform opgezet of zijn er al mee bezig. Informeer ernaar. Het kan uw bedrijf een enorme boost geven wanneer u in plaats van na twee maanden, uw geld al binnen één week binnenkrijgt.