Artikel
Geschreven door Matthias Marck
Posted on 30/10/2015

Oplichters profiteren van verouderd systeem Belgisch Staatsblad

660 keer gelezen

Het papieren publicatiesysteem van het Belgisch Staatsblad is hopeloos verouderd. Daarnaast zet het ook de deur open voor een gevaarlijke vorm van fraude, waarbij nepbestuurders bedrijven financieel pluimen. Justitie moet dringend werk maken van beveiliging en digitalisering.

Een tiental bedrijfsleiders uit de regio's Dendermonde, Veurne en Antwerpen werd de afgelopen maanden geconfronteerd met een nieuwe vorm van fraude. In alle gevallen hadden oplichters buiten het weten van de bedrijfsleiders om, een nieuwe gedelegeerd bestuurder laten aanstellen. Die ondernam vervolgens pogingen om kapitaal van de rekeningen te halen.

De pogingen van de oplichters - een Bulgaarse bende - zouden voorlopig niet succesvol zijn geweest. Hun werkwijze toont echter aan hoe onrustwekkend gemakkelijk het is om met statuten van vennootschappen te knoeien. Het is voldoende een standaarddocument af te printen, het in te vullen en u vervolgens als nieuwe gedelegeerd bestuurder kenbaar te maken op de griffie van een rechtbank van Koophandel. Een (valse) handtekening op het formulier en tien dagen later staat de oplichter als nieuwe gedelegeerd bestuurder in het Staatsblad. Controle is er nauwelijks.

De wereld op zijn kop

Vervolgens is het een koud kunstje om de rekeningen van het bedrijf te plunderen. Banken consulteren immers steeds de statuten van bedrijven, inclusief de namen van personen die de vennootschap kunnen vertegenwoordigen of handtekeningsbevoegdheid hebben.

Als bedrijven de fraude ontdekken, is het vaak al te laat en het is niet zo eenvoudig op te lossen. Eerst moet het bedrijf de rekeningen blokkeren en vervolgens een nieuwe publicatie indienen met het ontslag van de oplichter. Die verschijnt dan pas tien dagen later in het Staatsblad. Omslachtig en de wereld op zijn kop.

Lessen van Nederland

Een controle op de publicaties door de griffies van de Rechtbank van Koophandel is ontoereikend. Dat het anders en beter kan, bewijst Nederland. Daar verschijnen de veranderingen in de bedrijfsleiding niet in het Staatsblad, maar in het Handelsregister, vergelijkbaar met onze Kruispuntbank van Ondernemingen en beheerd door de Kamer van Koophandel.

Wijziging van bestuursleden moeten aan de Kamer van Koophandel doorgegeven worden, maar er is een veel efficiënter controlesysteem dan in België. Zo moet het formulier vooraf ingevuld worden door een handtekeningbevoegde persoon. Die moet ook een kopie van zijn of haar identiteitsbewijs bijvoegen, zodat de handtekening niet vervalst kan worden. Vervolgens stuurt de Kamer van Koophandel een bevestiging naar het bedrijf, dat dus snel alarm zou kunnen slaan als er toch sprake is van fraude. Op documenten aan derden worden handtekeningen van bestuurders overigens altijd onleesbaar gemaakt, ook om fraude tegen te gaan.

Papiermolen

Het gebrek aan een degelijk controlesysteem is niet de enige handicap van het Belgisch Staatsblad. Het is frappant dat in tijden van exponentiële digitalisering en moderne communicatiemiddelen, alles nog steeds wordt geregeld via de ouderwetse papiermolen. Dat men in België een bindend document kan publiceren, louter op basis van een gemakkelijk te vervalsen papieren uitreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur, werkt fraude alleen maar in de hand.

Als het gaat over het gebruik van informatica en communicatietechnologie, scoort de Belgische Overheidsdienst Justitie trouwens slecht. In een vergelijking van 32 landen die lid zijn van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) eind 2013, scoorden alleen IJsland en Zuid-Afrika slechter. Sindsdien werden er wel acties ondernomen door de regering, maar deze blijken tot op vandaag onvoldoende.

De uitblijvende informatisering zorgt voor een inefficiënte werking en administratieve overlast voor Justitie en de vele partners die met Justitie samenwerken. Bovendien creëert het een gevaarlijke zwakte waar moderne fraudeurs in toenemende mate van zullen profiteren.

De 10 best gelezen blogs over risk & compliance

UBO check

Know your customer betekent dat u moet weten wie er achter een onderneming schuilgaat. Instellingen die moeten voldoen aan de antiwitwaswetgeving dienen de identiteit van de uiteindelijke begunstigde (UBO) te achterhalen. Om te vermijden dat ze in zee gaan met malafide partijen.

Meer weten over UBO check?

Een UBO achterhalen is tijdrovend en complex. Met de UBO-check doet Graydon dit voor u snel en efficiënt.

Alles over de UBO check