Artikel
Geschreven door Matthias Marck
Posted on 07/10/2015

Oplichters hebben uw bedrijf in het vizier

436 keer gelezen

Justitie en de FOD Economie ontvangen steeds vaker klachten over oplichters die zich voordoen als overheidsdiensten om bedrijfsleiders geld af te troggelen. Het probleem gaat nog verder. Enkele slimme fraudeurs misbruiken zelfs het Belgisch Staatsblad om ondernemingen financieel te pluimen.

Reclameronselaars

De afgelopen maanden kregen verschillende bedrijven in ons land telefoon van personen die zich uitgaven als iemand van FOD Financiën. Zij vroegen telkens of het bedrijf in kwestie wilde adverteren in het 'Blauwe Boekje' van de fiscus. Wie niet toehapte, kreeg de melding dat ze op de 'zwarte lijst' van de fiscus kwamen te staan.

Deze fraudetechniek is geen alleenstaand geval. Eerder deze zomer waarschuwde de Vlaamse ombudsman al voor facturen van een frauduleuze reclameronselaar met het logo van de Vlaamse overheid. In de brief werd verwezen naar 'De adressengids.vlaanderen'. Andere ondernemingen ontvingen dan weer een brief waarin hen werd gevraagd om gegevens in te vullen op de website www.fodconsumentenzaken.be. De Economische Inspectie benadrukt dat deze website een creatie is van oplichters.

Misbruik Belgisch Staatsblad

Een bende Bulgaarse fraudeurs misbruikt nu ook het Belgisch Staatsblad om bedrijven op te lichten. Via een officiële publicatie laten ze zichzelf officieel tot gedelegeerd bestuurder benoemen, waarna ze het bedrijf financieel beginnen te pluimen.

Over deze vorm van fraude is goed nagedacht. De oplichters vullen een standaardformulier in, zetten er een valse handtekening onder en maken zich kenbaar op de griffie van een rechtbank van Koophandel als de pas aangestelde bedrijfsleider. Korte tijd later staat de publicatie – met de oplichter als nieuwe gedelegeerd bestuurder – officieel in het Belgisch Staatsblad.

Banken controleren via de statuten van bedrijven welke de personen de vennootschap kunnen vertegenwoordigen, maar na de publicatie kunnen de oplichters - mits wat handigheid - kapitaal van de rekeningen halen.

Hoeveel bedrijven al op deze manier zijn opgelicht, is niet duidelijk. Het is wel zeker dat al een tiental bedrijven uit de regio's Dendermonde, Veurne en Antwerpen met deze pogingen zijn geconfronteerd.

Wees waakzaam

Bedrijven dienen dus extra waakzaam te zijn. Overheidsdiensten vermelden in officiële communicatie altijd het ondernemingsnummer. Dit nummer kan u eenvoudig checken via de Kruispuntbank van Ondernemingen of via deze link. Kredietrapporten bieden een nog accurater overzicht van ondernemingsnummers, adressen van filialen, activiteiten en bedrijfsleiding.

Bij twijfel kunnen bedrijven ook steeds de webpagina van de FOD Economie bezoeken. Daar vindt u een lijst met twijfelachtige reclameronselaars die bekend zijn bij de Economische Inspectie.

Verder is het een goede gewoonte om wijzigingen binnen uw eigen bedrijf steeds goed op te volgen. Zo kunnen bedrijven bij eventuele pogingen tot oplichtingen via het Staatsblad snel ingrijpen.

Volg uw eigen bedrijf

Bedrijven als Graydon verwerken dagelijks de publicaties die verschijnen in het Belgisch Staatsblad. Zij bieden bedrijven oplossingen aan om leveranciers en klanten continu te monitoren. Zo krijgt u onmiddellijk een melding bij veranderingen in de statuten (of het bestuur). Uiteraard is het aangewezen om ook uw eigen bedrijf te monitoren. Zo wordt u onmiddellijk op de hoogte gebracht wanneer er een mandaat wordt gewijzigd. Het stelt u in staat om snel actie te ondernemen als het om een poging tot fraude gaat. Bijvoorbeeld door rekeningen te blokkeren tot een nieuwe publicatie indienen met het ontslag van de fraudeur.

Graydon volgt fraudemeldingen nauwlettend op. Sommige namen staan gesignaliseerd als 'verdacht'. Wanneer deze naam opduikt in aktes van vennootschappen van klanten, wordt het bedrijf in kwestie onmiddellijk gecontacteerd.