Artikel
Geschreven door Eveline aan de Wiel
Posted on 09/04/2014

Nog een hele weg te gaan in Europese strijd tegen corruptie

46 keer gelezen

Vier op de tien bedrijven wijzen corruptie aan als hindernis voor zakendoen in Europa. Corruptie kost de Europese economie ongeveer 120 miljard euro per jaar. Dat blijkt uit het eerste anticorruptierapport van de Europese Commissie. Ondanks alle wetgevingen hebben de 28 lidstaten nog een hele weg af te leggen in de strijd tegen corruptie.

Corruptie, een Europees probleem

Corruptie blijft een probleem in Europa. Maar liefst driekwart van de bedrijven in Europa denkt dat corruptie in hun eigen land wijdverspreid is. Dat blijkt uit de Eurobarometer-enquête. Bedrijven in Griekenland (99%), Spanje en Italië (97%) zijn het meest achterdochtig. Bijna de helft is het erover eens dat politieke connecties onmisbaar zijn om succesvol zaken te kunnen doen. Vooral constructiebedrijven (79%) en telecom- en IT-bedrijven (62%) vermoeden dat er sprake is van corruptie in hun land.

Toch ziet ‘slechts’ 43% van de Europese bedrijven corruptie als probleem om zaken te doen. Vrienden en familie bevoordelen in zaken of in publieke instellingen (43%) en belastingfraude of het niet-afdragen van btw (42%) zijn de meest genoemde corruptiepraktijken. Zo een 4% van de Europese ondernemers is in de afgelopen 12 maanden gevraagd steekpenningen te betalen.

Belgische cijfers

Volgens het onderzoeksrapport vindt 67% van de Belgen dat corruptie in ons land wijdverspreid is. Hoewel dit percentage onder het Europees gemiddelde (76%) ligt, is het nog steeds hoog. Liefst 38% van de ondervraagde ondernemers ervaart corruptie als probleem als ze zakendoen in België. Slechts 3% van de bedrijven in België is gevraagd steekpenningen te betalen.

Aanbevelingen voor België

België heeft een kader om corruptie te bestrijden, maar het kan nog meer doen. Op dit moment bestaat het risico dat corruptie niet consistent wordt aangepakt, omwille van de verschillende bevoegdheden op regionaal en federaal niveau. Daarom stelt de Europese Commissie voor om ethische regels in te voeren voor alle benoemde en gekozen ambtsdragers op federaal, regionaal en lokaal niveau.

Verder moet België werk maken van zijn gerechtelijk apparaat om te vermijden dat corruptiezaken verjaren. Ook inzake de financiering van politieke partijen doet de Commissie een aanbeveling om de corruptiebestrijdingswetgeving uit te breiden tot partijen die geen federale subsidies ontvangen.