Artikel
Posted on 09/01/2019

Is mijn project risicovol?

225 keer gelezen

Een NUL-risico bestaat niet! Ondernemen betekent creëren, anticiperen, zich aanpassen, maar ook proberen, mislukken, opnieuw proberen en dan toch slagen. Het zou zelfs abnormaal zijn als u geen schrik had om met een nieuwe activiteit te starten.

Het is evenwel zo dat als het risico u te veel stress bezorgt en verlammend werkt, dan moet u geen bedrijf opstarten. Niettemin kan het risico een formidabele stimulans zijn om tot actie over te gaan. Een kwestie van persoonlijkheid.

Het psychologische risico

NEGATIEF

Veel ondernemers voelen zich geïsoleerd, alleen. Het gebrek aan waardering is soms moeilijk om mee te leven. Waarom hebben ze niet ja gezegd tegen uw voorstel dat toch zo geniaal was? Het is nu eenmaal zo. Zet u gewoon over die afwijzingen heen.

POSITIEF

Risico’s kunnen ook positief zijn. De conclusie is evenwel heel eenvoudig:  beleef plezier aan uw vrijheid en onafhankelijkheid. Iedereen moet bepalen waarvoor hij gevoelig is. Daar moet u zich wel bewust van zijn. U juist omringen is belangrijk om van uw opstartfase een succes te maken.

Er bestaan veel oplossingen, waardoor u zich niet langer alleen zult voelen:

 • ondernemersclubs;
 • startersweekends;
 • opleidingen, werkontbijten, lezingen
 • sociale netwerksites, ondernemersgemeenschappen

Het marktrisico

NEGATIEF

Een instorting van de markt of een milieuvoorval kan uw onderneming ernstige schade toebrengen. Niettemin is het zo dat die gevallen, maar een minderheid van de mislukkingen vormen. Mislukkingen zijn veeleer te wijten aan wanbeheer, verkeerde strategische keuzes,…

POSITIEF

Vandaag de dag is alles mogelijk: een kattenhotel, de verkoop van fietsaanhangwagens, diensten voor gescheiden personen, een website gewijd aan koken,… Het is niet zo dat als u uw project lanceert in een reeds verzadigde markt, de risico’s vele malen groter zijn. Alles hangt af van uw voorbereiding. Door u goed voor te bereiden, riskeert u veel minder dan vaak wordt beweerd.

Probeer flexibel te zijn (beperk uw vaste kosten) om, zo nodig, tegenslagen op te vangen. Bedenk vooraf al oplossingen om snel en eenvoudig in te spelen op veranderende marktomstandigheden. Door goed naar uw klanten en partners te luisteren doet u alvast niks verkeerd.

Het financiële risico

NEGATIEF

U zult wellicht uw spaargeld op tafel moeten leggen. U zult schulden moeten maken of iets moeten regelen met familieleden en in het begin zult misschien niet zo veel verdienen.

POSITIEF

Maar, de 10 € die u investeert, kunnen 100 € opbrengen als u uw zaken goed regelt. Het financiële risico bestaat wel degelijk, maar in twee richtingen. Zorg samen met een professional voor een goede boekhouding en een duidelijk overzicht (met enkele indicatoren die voor u belangrijk zijn). Vergeet u zeker niet te laten bijstaan!

Het maatschappelijke risico

NEGATIEF

Door zelfstandige te worden ben je niet langer automatisch verzekerd. Het risico is reëel dat u in het geval van moeilijkheden niet zoals voordien gedekt bent door de sociale zekerheid.

POSITIEF

Dankzij het grote aantal privéverzekeringen kan dat risico al snel een opportuniteit worden. U kunt een verzekering op maat kiezen, op een volledig gepersonaliseerde manier en volgens uw behoeften. Het initiatief moet evenwel van u komen, ook hier is zich informeren van het allergrootste belang. Neem contact op met uw verzekeringsmakelaar en andere specialisten, daar ziektes en ongevallen niet enkel bij anderen gebeuren.

Het risico voor uw gezin

NEGATIEF

Uw project zal meer dan waarschijnlijk heel uw lichaam en geest in beslag nemen. Dag en nacht! Het gebrek aan communicatie met uw naasten kan moeilijkheden, zelfs conflicten en relatiebreuken veroorzaken.

POSITIEF

Dat risico kan evenwel ook positief zijn: een bredere horizon, nieuwe contacten, enz. Bespreek vanaf het begin met uw naasten de voorwaarden inzake leven en werk. Praat daarover liever vroeger dan later. Start niet met een activiteit als er in het begin al een haar in de boter zit!

Om het risico te verminderen

 • Bereid uw project voor. Verzamel zo veel mogelijk informatie en luister naar goede raad.
 • Start uw project binnen een activiteitencoöperatie.
 • Spreid de risico’s die uw activiteit mogelijk loopt en denk aan mogelijke oplossingen.
 • Leg marges aan (voor uitstel van betalingen, kosten, …).
 • Blijf eenvoudig: hoe eenvoudiger uw project is, hoe minder risico u loopt.
 • Probeer nog vóór de start van uw project grote orders binnen te halen.
 • Betrek bepaalde klanten en leveranciers bij de activiteit, tracht hen bij uw succes te betrekken.

Neem in ieder geval niet alle risico’s op hetzelfde moment!

Dit artikel is slechts een uittreksel uit het boek ‘Onderneming opstarten: 100 vragen – 101 antwoorden’, geschreven door Olivier Kahn en Jean-Pierre Riquet en met de steun van Graydon Belgium.

Voor onze trouwe lezers hebben we een beperkt aantal fysieke exemplaren van dit boek klaar liggen. Wilt u gratis zo’n exemplaar ontvangen? Vul dan snel het antwoordformulier in. Of neem contact op met onze collega Joachim Van Lierde. Die heeft overigens nog een tip voor u in petto.

_____________________________________________________________________

Een tip van Joachim Van Lierde

Joachim.jpg

Als starter krijgt u te maken met een aantal hindernissen. Het is daarom belangrijk dat u zich goed informeert over uw potentiële leveranciers en klanten. Leveranciers staan vaak weigerachtig om jonge ondernemingen op 30 dagen te laten betalen. Klanten kunnen uw zaak dan weer nekken als ze zich niet aan de Europese standaardbetaaltermijn houden van 30 dagen. Hoe kunt u deze risico’s dan tot een minimum beperken?

Een goede voorbereiding is alles. Daarvoor kunt u op vier sporen werken:

 • Via Graydon kunt u een potentiële doelgroep in kaart brengen en (laten) analyseren. Zo komt u te weten welke sectoren bijvoorbeeld het stiptst betalen. Heel belangrijk wanneer u als starter nog niet over grote geldreserves beschikt. U kan dan uw prospectie focussen op de financieel sterkste bedrijfstakken.
 • Maak ook een overzicht van uw concurrenten. Zo heeft u een idee van de sectormarges, gemiddelde omzet, gemiddeld aantal dagen klantenkrediet, evoluties… . Graydon kan u daarmee een flink eind op weg zetten.
 • Daarnaast kunt u elke nieuwe klant op individueel niveau screenen op kredietlimiet, langetermijnrisico’s en betaalgedrag voor u met hem in zee gaat. Zo maakt u een verfijnd klantenprofiel dat rekening houdt met diens financiële mogelijkheden én de uwe.
 • Vergeet niet uw leveranciers individueel te screenen. Zo weet u of u op lange termijn van leveringen verzekerd bent. Continuïteit is primordiaal wanneer u een zaak opbouwt. Overtuig uw leveranciers door uw betaalgedrag te delen. Zo verlaagt u de kans dat u moet vooruitbetalen als jonge onderneming.

Tot slot geven we graag mee dat u uw klanten, leveranciers en concurrenten nauwlettend kunt opvolgen met ons reviewsysteem. Zo anticipeert u meteen op elke ontwikkeling binnen de markt.