Artikel
Geschreven door Graydon
Posted on 19/08/2014

Mag een zaakvoerder zijn privégeld terug uit de vennootschap halen?

1803 keer gelezen

Het gebeurt wel meer dat kleinere ondernemingen op een bepaald moment niet voldoende cash ter beschikking hebben om hun rekeningen te betalen. Vaak is dat geen groot probleem en weet u dat dit slechts van tijdelijke aard is.

 Om uw eigen bedrijf bij te springen – en duur krediet bij de bank te vermijden – kunt u als zaakvoerder besluiten om snel een som geld over te maken van uw privérekening naar de rekening van de onderneming. De vraag stelt zich dan echter of u, als zaakvoerder, het privégeld dat u voorschiet (leent) aan de onderneming er ook weer terug uit kunt halen.

Een rechtspersoon wordt immers beschouwd als een persoon met een eigen vermogen en daar mag u niet zomaar lukraak aan sleutelen. Er zijn boekhoudkundige regels die u dient na te leven.

2 regels

U dient hierbij dus een aantal zaken in de gaten te houden.

  1. Zorg ervoor dat u bij de overschrijving duidelijk vermeldt dat het om een lening aan de onderneming gaat of dat het een voorschot is op rekening courant.
  2. Zorg ervoor dat dit financieel gebeuren ook terug te vinden is in uw jaarrekening.

Heeft de onderneming opnieuw voldoende geld, dan kunt u het zonder probleem weer overmaken naar uw privérekening. Met dien verstande dat u het voorwerp van de uitbetaling duidelijk omschrijft. Maakte u in het verleden geen duidelijke vermelding van de persoonlijke inbreng, dan riskeert u te fluiten naar uw geld. U mag immers niet zonder reden zomaar geld halen uit de rechtspersoon en u zal dan ook niet de eerste zaakvoerder zijn die zijn privégeld definitief ziet verdwijnen in zijn firma.