Artikel
Geschreven door Matthias Marck
Posted on 25/02/2014

Laat uw facturen niet verjaren

32277 keer gelezen

Schuldeisers wachten best niet te lang om hun facturen in te vorderen. Als de schuldenaars het lang genoeg rekken, kunnen ze immers een verjaring inroepen. Monitor daarom goed het betaalgedrag van uw debiteuren en houd alle facturen en betalingsbewijzen zeker 10 jaar bij.

Als algemene regel geldt dat een vordering, die voortvloeit uit een factuur tussen bedrijven onderling, verjaart na tien jaar. De vordering tot vergoeding van schade op grond van een buitencontractuele aansprakelijkheid verjaart na 5 jaar. Juridisch spreekt men dan van de ‘bevrijdende verjaring’. Dit betekent dat de schuld op zich blijft bestaan, maar dat ze niet meer via een gerechtelijke weg kan worden ingevorderd.

Afwijkende verjaringstermijnen

Voor tal van vorderingen gelden afwijkende verjaringstermijnen.

 • De vordering van een handelaar op een particulier (en in zoverre deze niet geldt voor beroepsdoeleinden) voor de levering van een courant goed verjaart al na één jaar. Maar enkel en alleen indien er geen geschrift voorhanden is dat deze betalingsplicht opneemt.
   
 • Hotelhouders en restaurateurs moeten de buit al na zes maanden binnen hebben, willen ze niet van een kale reis thuiskomen.
   
 • Advocaten en experten zien hun ereloonnota’s na vijf jaar verjaren. Zorgverstrekkers al na twee jaar. Gerechtsdeurwaarders zelfs na één jaar.
   
 • Rekeningen inzake nutsvoorzieningen zoals water, gas, elektriciteit en mobiele telefonie verjaren na vijf jaar.
   
 • Een verjaringstermijn van vijf jaar geldt verder ook voor het vorderen van  schadevergoedingen.
   
 • Vorderingen voortvloeiend uit een verzekeringsovereenkomst verjaren na drie jaar.
   
 • En bij de opeisingen van een onroerend goed (zogenaamde “zakelijke vorderingen”) geldt een verjaringstermijn van dertig jaar.

De verjaring wordt onderbroken (gestuit) als men een schuldbekentenis ondertekent en de schuldeiser juridische stappen zet. Het verstrijken van de verjaringstermijn betekent niet dat de schuldeiser geen actie meer kan ondernemen. Wil de schuldenaar de factuur alsnog betalen na die periode, dan kan hij dit perfect. Bovendien dient de schuldenaar de verjaring expliciet in te roepen voor een rechtbank wil hij er gebruik van maken.

Hoe dan ook worden alle schuldenaars aangeraden om tijdig aan te manen tot betaling en indien nodig over te gaan tot gerechtelijk invordering, evenals alle facturen en betalingsbewijzen gedurende 10 jaar te bewaren.

Meer weten over minnelijk incasso?

Bedrijven reageren vaak nog veel te laks op late betalingen. Ze aanvaarden het zelfs. Om uw marges te vrijwaren is het nochtans belangrijk dat u kort op de bal speelt of u maakt verlies op uw deal. Hebt u niet de tijd, de energie of de expertise om uw wanbetalers aan te zetten tot betalen, dan is Graydon graag bereid u daarbij te helpen.

Naast minnelijk incasso maken ook de uitbesteding van het debiteurenbeheer, internationaal en juridisch incasso deel uit van onze incasso-oplossingen.

Alles over minnelijk incasso