Artikel
Geschreven door Graydon
Posted on 29/04/2013

Kredietgever en investeerder niet verantwoordelijk na heropstart van een gefailleerde

33 keer gelezen

Indien een eenmanszaak of vennootschap failliet is gegaan, dan kan de kredietgever of investeerder niet aansprakelijk worden gesteld voor dat opgelopen faillissement, indien hij krediet geeft of investeert in een nieuwe activiteit van hogergenoemde ondernemingen na hun faillissement.

Dit betekent dat er tegen deze personen geen aansprakelijkheidsvordering kan worden ingesteld. Deze rechtsregel is erop gericht om gefailleerde ondernemingen weer bestaansrecht te gunnen binnen de economische markt bij het heropstarten van een nieuwe activiteit na een faillissement.

Hetzelfde geldt binnen het kader van een gerechtelijke reorganisatie, m.a.w. er is geen aansprakelijkheidsvordering tegen diegene die krediet verleent of investeert in een nieuwe activiteit na de gerechtelijke reorganisatie van een eenmanszaak of vennootschap.

Meer details hieromtrent vindt men in de wet van 28.04.2010 verschenen in het B.S. van 10.05.2010