Artikel
Geschreven door Sven Persoone
Posted on 12/05/2014

‘Know your customer.’ Wat betekent dat?

1330 keer gelezen

Met de antiwitwaswetgeving van 18 januari 2010 zijn bepaalde ondernemingen verplicht om vooraf specifieke acties te ondernemen alvorens een klantenrelatie aan te gegaan. Het gaat onder andere  om banken, verzekeringsmaatschappijen, immobiliënmakelaars, juridische beroepen, accountants en bedrijfsrevisoren.

De ondernemingen dienen in eerste instantie vooraf een klantenonderzoek te doen via een identiteitsidentificatie én – verificatie. Vervolgens moeten zij de zakelijke transactie onder de loupe nemen. En tot slot dienen ze de identiteit na te gaan van de begunstigde. Met andere woorden: voor wiens rekening wordt deze transactie uitgevoerd?

Indien zij geen verificatie kunnen doen van de hogergenoemde drie items, dan eindigt het verhaal. De transactie kan dan niet doorgaan en het vermoedelijk fraudeleus dossier moet overgemaakt worden aan de Cel voor Financiële Informatie (CFI).

100.000 euro naar Nicaragua a.u.b.

Een klant wenst 100.000 euro over te schrijven naar een buitenlandse vennootschap waarvan de zetel in Nicaragua gelegen is. De bank zal eerst de klant moeten identificeren. Vervolgens zal ze de transactie onderzoeken. Waarvoor dient deze transactie? Vervolgens zal de bank de begunstigde nagaan. Wie is bijvoorbeeld de bedrijfsleider die de controle heeft over deze buitenlandse onderneming met zetel in Nicaragua. Nicaragua behoort overigens tot de landen met strategische tekortkomingen op het gebied van de bestrijding van witwassen.

Jacht op fiscale fraude

De jacht op georganiseerde fiscale fraude is niet min. Internationale organisaties zoals de Verenigde Naties (VN), de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), de Financiële Actie Groep (FAG) en anderen zijn hier nauw bij betrokken. De Europese Unie heeft tot zover drie Richtlijnen opgelegd aan de lidstaten. De laatste omzetting dateert van 18 januari 2010. We verwachten dat deze wet binnen enige jaren weer geüpdatet zal worden. Ondertussen bent u gewaarschuwd: weet met wie u zakendoet, maar ken ook uw klant.