Artikel
Geschreven door Roland Hoff
Posted on 05/05/2014

Hoe beperkt u het risico op wanbetaling? 1/2

156 keer gelezen

Er zijn verschillende manieren om het risico op wanbetaling te beperken. In deze blog behandelen wij een aantal externe mogelijkheden. Vandaag hebben wij het over kredietinformatie en factoring. Later deze week behandelen wij in een tweede deel kredietverzekering, bankgarantie en garantstelling.

Kredietinformatie

In de wereld van kredietinformatie- en ratingbureaus kunt u een onderscheid maken tussen unsolicited en solicited ratings. Unsolicited scores geven een advies over een bedrijf zonder dat dit bedrijf er zelf om vraagt. In het geval van solicited ratings vraagt een bedrijf hier zelf om. Het betaalt hier ook voor. Verder is er onderscheid te maken tussen beoordelingen over bedrijven, landen en particulieren.

Kredietbeoordelaars die unsolicited scores (beoordelingen) maken, bieden geen garanties op betaling. Ze geven een advies over een bedrijf en de risico’s die eraan verbonden zijn als u met deze partij in zee gaat. Ze geven adviezen over alle mogelijke bedrijven, van eenmanszaak tot multinational. Kredietbeoordelaars die solicited ratings maken, worden ingeschakeld door de te beoordelen partij zelf. Vaak gaat het om grotere bedrijven. De rating bepaalt bijvoorbeeld de koers van de aandelen van het bedrijf op de beurs, de kredietruimte die het bedrijf kan krijgen bij kredietverstrekkers of het te betalen rentepercentage op een (staats)lening.

Voor: Kredietinformatie is een relatief goedkoop middel om uw risico’s in kaart te brengen en te beperken.

Tegen: Kredietinformatie biedt geen garanties. U blijft het risico dragen.

Factoring

Een factoringmaatschappij neemt het beheer en het risico van uw debiteurenportefeuille voor haar rekening. Het bedrijf keert u uw geld tijdig uit en is verder belast met de inning hiervan bij uw debiteuren. Voor deze dienst betaalt u een provisie over uw omzet. De hoogte van de provisie hangt af van uw branche en het risico. In de praktijk komt het erop neer dat u afhankelijk van het risico bijvoorbeeld 80% of 90% van het openstaande saldo ontvangt.

Voor: Door uw debiteurenbeheer uit te besteden, kunt u op kosten besparen (personeel, aanmaningskosten, reserveringen op dubieuze debiteuren ed.). De kosten van late of niet-betaling zijn voor de rekening van de factoringmaatschappij, wat kan resulteren in een betere liquiditeitspositie. Ook op afschrijvingskosten kunt u besparen.

Tegen: De inschakeling van een factoringmaatschappij kan de commerciële relatie met uw klant in gevaar brengen. Organiseert u uw debiteurenbeheer zelf, dan hebt u daar meer controle en invloed op. U betaalt provisie als u een derde partij inschakelt. Met de overdracht van uw debiteurenportefeuille geeft u de factoringmaatschappij ook inzicht in uw financiële situatie.

In een tweede deel leest u meer over de mogelijkheden van kredietverzekering, garantstelling door de bank en de moedermaatschappij.