Artikel
Geschreven door Graydon
Posted on 29/04/2013

Grote ondernemingen en grote vzw’s: definities conform BS 27.01.2011

80 keer gelezen

‘Grote ondernemingen’ zijn ondernemingen die meer dan een van de volgende criteria overschrijden:

  • jaargemiddelde van het personeelsbestand: 50;
  • balanstotaal: 3.650.000 euro;
  • jaaromzet (exclusief btw): 7.300.000 euro;

tenzij het jaargemiddelde van het personeelsbestand meer dan 100 bedraagt.

‘Grote’ vzw’s zijn vzw’s die minimum aan twee van de drie volgende criteria voldoen:

  • 5 voltijdse werknemers;
  • 250.000 euro aan ontvangsten, excl. btw (uitzonderlijke ontvangsten niet inbegrepen);
  • balanstotaal: 1.000.000 euro.