Artikel
Geschreven door Sven Persoone
Posted on 12/01/2018

Faillissementen breken in 2017 met de dalende trend

226 keer gelezen

Vergeleken met 2016 gingen in 2017 maar liefst 7,6% meer zaken failliet. Dit maakt in absolute cijfers een totaal van 10.831 bedrijven. Volgens onze barometer betekent dit een duidelijke trendbreuk. Na 4 jaren van dalende faillissementen, stijgt het aantal nu weer. Dat de horeca hier een belangrijke rol in speelt staat buiten kijf. Deze sector is immers goed voor één op de vijf faillissementen. 

Brussel breekt negatieve records, Vlaanderen oogt solide 

Toch mogen we niet alle gewesten over dezelfde kam scheren. Vooral in het Brussels Gewest was de stijging van het aantal significant. Er werd maar liefst een stijging van 34,3% opgetekend. Het crisisjaar 2016 met aanslagen, de perikelen met de instortende tunnels en de voetgangerszone kan nochtans niet meer ingeroepen worden als excuus. De faillissementen omvatten uiteenlopende sectoren en hier is duidelijk meer aan de hand. In Wallonië werd eveneens een stijging van 7,1% genoteerd, wat overigens geen absoluut record is. 

Positief nieuws valt er dan weer op te tekenen in Vlaanderen. Met een daling van 1,9% werd daar het laagste aantal faillissementen in 5 jaar vastgesteld. Enkel Oost-Vlaanderen (+3,81%) en Vlaams-Brabant (+1,51%) gaan hier tegen de trend in.

Evolutie faillissementen per provincie

Evolutie faillissementen per provincie

Meer bedrijven, meer faillissementen 

De toename van het aantal faillissementen is volgens onze expert Eric Van den Broele te wijten aan 2 zaken. 

“Enerzijds is er de samensmelting van de handelsrechtbanken. Anderzijds zijn er de afgelopen jaren steeds meer bedrijven bijgekomen, waardoor het niet onlogisch is dat er ook meer zaken failliet gaan. Als we de cijfers wat nader analyseren blijkt de falingsgraad amper te stijgen.” 

Horeca spant de kroon 

Als we sectorieel kijken springt de horeca er met kop en schouders bovenuit. Met 2.149 zaken vormen ze ongeveer 1/5de van het totaal aantal zaken dat in 2017 op de fles ging. Ten opzichte van een jaar voordien zien we een stijging van 8,1%, maar ook hier zijn de verschillen regionaal enorm. Waar er in Brussel (+20%) en Wallonië (+17%) een explosie aan faillissementen plaatsvond, zien we het aantal falingen in Vlaanderen (-1,3%) dalen. De invoering van de witte kassa speelt hier ongetwijfeld een belangrijke rol in, waarbij men in Vlaanderen beter voorbereid bleek. Als stijger met stip viel de transportsector op. Er gingen nog nooit zoveel transportbedrijven (+49,1%) failliet. Ook bouwbedrijven, de kleinhandel, zakelijke dienstverlening en garagehouders hebben het overduidelijk moeilijk.

Evolutie 7 hoofdsectoren

Faillissementen per sector 2017

Vooral kleine bedrijven in de problemen 

In totaal sneuvelden er het voorbije jaar 21.297 arbeidsplaatsen als gevolg van faillissementen. Een lichte stijging ten opzichte van 2016, maar een aantal dat ruimschoots werd gecompenseerd door de jobcreatie bij andere bedrijven. Er mogen dan wel meer bedrijven in 2017 failliet gegaan zijn, het ging wel om kleinere bedrijven met minder personeel.

Aantal verloren jobs per provincie

Aantal verloren jobs per provincie 2017

Bedrijven met het grootste banenverlies

Bedrijven met het grootste banenverlies 2017

Download de volledige studie, met alle cijfers voor december en het volledige jaar 2017:

Studie faillissementen december 2017

Download de infographic met enkele kerncijfers:

Infographic faillissementen december 2017

Zoom in op de map om de faillissementen / starters (december 2017) in uw buurt te ontdekken: