Artikel
Geschreven door Nico Inberg
Posted on 04/02/2015

Factoring en reverse factoring: de verschillen

434 keer gelezen

In een vorige blog kon u al lezen over de opkomst van supply chain finance. Een paar bekende vormen van supply chain finance zijn factoring en reverse factoring. Maar wat zijn eigenlijk de verschillen tussen deze twee nauw verwante begrippen? En wanneer kunt u een van de twee alternatieve vormen van financiering het beste inzetten om uw werkkapitaal te verbeteren? 

Traditionele en American factoring

Bij factoring besteedt een organisatie (een deel van) de debiteurenportefeuille uit aan een extern bedrijf, de factor. De factor neemt vervolgens de afhandeling van de facturen over. Hiervoor ontvangt hij bij traditionele factoring een percentage van de omzet. Dit verschilt met American factoring, wat steeds vaker ingezet wordt door bedrijven. Bij American factoring ontvangt de factor geen percentage van de omzet, maar van het factuurbedrag. Dit betekent meer flexibiliteit voor bedrijven. Zij kunnen immers zelf bepalen welk deel van hun portefeuille zij uitbesteden. Klanten die goed betalen blijven zo rechtstreeks aan de onderneming betalen. 

Afhankelijk van het risico wordt bij American factoring ongeveer 85% binnen 24 uur vooruit betaald aan de leverancier. De rest van de factuur volgt als de klant betaald heeft, minus de factor fee. De factor fee bestaat uit een paar procent van de voorgefinancierde rekening. Daarbovenop rekent de maatschappij een rente voor het voorschot.

Factoring omzeilt lange betalingstermijnen

Het grote voordeel van factoring is dat een organisatie onmiddellijk over haar geld kan beschikken en geen risico loopt als een klant te laat betaalt. Steeds meer bedrijven hanteren lange betalingstermijnen. Vooral voor de KMO is het lastig om dit voor te financieren. Factoring biedt hier een uitkomst. 

Een nadeel van deze vorm is dat de factor niet het risico van wanbetaling overneemt. Dit heet ‘with recourse’.  Als de afnemer uiteindelijk niet betaalt, vordert de factor de eerder betaalde 85% terug. Boekhoudkundig betekent dit dat het binnengekomen geld, de 85%, nog niet als ontvangst kan geboekt worden, maar als lening. Dit beïnvloedt de financiële ratio’s, aangezien de voorschotten worden getoond als vreemd vermogen en niet als eigen vermogen. Een ander nadeel is dat de factor minder begaan is met het in stand houden van de goede relatie tussen leverancier en afnemer. Het gevaar bestaat dat zij de afnemer te agressief benadert. 

Reverse factoring: goedgekeurde facturen

Reverse factoring tracht de nadelen van factoring op te heffen. Reverse factoring verschilt namelijk op twee cruciale punten van factoring. Enerzijds baseert de financier zijn betalingsrisico op basis van de kredietwaardigheid van de afnemer in plaats van de leverancier. Anderzijds wordt er enkel gewerkt met goedgekeurde facturen, zodat het risico op onbetaalde facturen beperkt is.

Voordelig tarief, 100% van de factuur

Om die reden kan de financier (vaak een bank) dan ook tegen een voordelig tarief voorfinancieren. De leverancier krijgt geen 85%, maar 100% van de factuur, minus de fee voor de instelling die financiert. Die neemt ook het risico op wanbetaling over, ook wel non-recourse genoemd. De geldschieter kan het uitbetaalde bedrag aan de leverancier niet meer terugvorderen. Op basis van de goedgekeurde factuur en de kredietwaardigheid van de afnemer zal de bank dit risico durven nemen.

Verbetering van relaties en supply chain

Reverse factoring is voornamelijk populair in de sectoren waar de strategische relatie tussen leveranciers en afnemers van belang is. Aanvankelijk werd reverse factoring vaak geïnitieerd door de partij die aankocht, aangezien deze constructie afhankelijk is van de kredietwaardigheid. Financieel gezonde afnemers kregen hierdoor de kans om hun keten te versterken. Ze konden bij hun leveranciers lagere prijzen bedingen en tevens later betalen, wat de relatie alleen maar ten goede kwam. Financiële instellingen hebben het initiatief inmiddels overgenomen, vanwege het minimale financieringsrisico. In het geval van reverse factoring geven beide partijen te kennen dat zij aan de constructie willen deelnemen. Bij factoring werd dit enkel geïnitieerd door de leverancier. 

Lees ook:

De 9 voordelen van reverse factoring