Artikel
Geschreven door Graydon
Posted on 27/11/2014

Een Btw nummer aanvragen? Wend u tot een ondernemingsloket

1062 keer gelezen

Een btw nummer of ondernemingsnummer is een uniek identificatienummer om een Belgische onderneming te identificeren. Het ondernemingsnummer is ingevoerd in 2003 en bestaat uit 10 cijfers. De Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) kent het nummer toe. Als u btw-plichtig bent wordt het ook geactiveerd als btw nummer.

Wanneer u een zaak opricht, dan dient u zich in te schrijven bij de KBO. De KBO zal u daarop een uniek ondernemingsnummer toekennen. Vroeger reikte elke bestuursinstantie haar eigen identificatienummer uit. Zo had u een handelsregister, een nummer van het Rijksregister voor rechtspersonen, een btw nummer, een RSZ-nummer, …

In het kader van de administratieve vereenvouding is dat er op termijn één geworden, al blijft het RSZ-nummer voorlopig nog behouden. Op die manier verloopt de communicatie tussen de onderneming en de verschillende overheidsdiensten gemakkelijker. En vooral: voor iedereen vermindert de administratieve overlast aanzienlijk.

Btw nummer aanvragen

Inschrijven in de KBO en het btw nummer aanvragen wordt geregeld door de griffie van de rechtbank van koophandel, waar u uw oprichtingsakte hebt neergelegd. Achteraf moet u altijd nog even langs een erkend ondernemingsloket om de gegevens van uw vennootschap in de KBO te laten vervolledigen.

Het ondernemingsnummer moet geactiveerd worden als btw nummer als u btw-plichtig bent. Op uitzondering van enkele vrije beroepen en en sommige beroepen met een sociaal karakter is in theorie bijna elke onderneming btw-plichtig. U kunt die activering zelf in orde brengen via het btw-controlekantoor in uw buurt.

Btw nummer: het paspoort van uw onderneming

Veel startende ondernemers schakelen een boekhouder in of wenden zich meteen tot een erkend ondernemingsloket om alle formaliteiten af te handelen. Zij zorgen dan voor de inschrijving bij de KBO, de aanvraag van uw btw nummer, eventuele vergunningen, verrichtingen aangaande sociale zekerheid, … Het ondernemingsloket zal ook onderzoeken of u bekwaam bent om een eigen onderneming te leiden. Pas als aan alle voorwaarden voldaan is, krijgt u een btw nummer: het paspoort van uw onderneming.

Btw nummer opzoeken

Uw btw nummer, bestaande uit een 0 of een 1 en gevolgd door negen cijfers, moet u op alle documenten van uw zaak vermelden. De databank van Graydon bevat alle Belgische actieve, passieve en slapende btw nummers. Dit zijn er ongeveer 2.200.000. De helft hiervan zijn actieve ondernemingsnummers. Bijna 70% zijn ook btw-plichtig. Via onze applicatie kunt u eender welk btw nummer opzoeken in België.