Artikel
Geschreven door Matthias Marck
Posted on 24/02/2015

De 5 hoofdtaken van de gerechtsdeurwaarder

913 keer gelezen

Voor heel wat zaken kunt u terecht bij een gerechtsdeurwaarder. De deurwaarder haalt onder andere geld op bij wanbetalers, maar het is ook een bemiddelaar, een vaststeller van feitelijkheden en een verkoper van erfenissen. Wanneer zet u een deurwaarder best in?

1. Inleiding van rechtsgedingen en uitvoering van gerechtelijke uitspraken

Het woord gerechtsdeurwaarder mag u heel letterlijk nemen. Een deurwaarder brengt de oproep voor de rechtbank aan de deur. Na het proces zorgt hij ervoor dat de uitspraak van de rechter wordt nageleefd. De gerechtsdeurwaarder heeft het monopolie op deze taak. Enkel hij legt beslag op de inboedel, het loon, de bankrekening of de onroerende goederen van diegene die moet betalen.

2. Incasso en minnelijke invordering

U kunt ook in een vroeger stadium bij een deurwaarder terecht. Het kan interessant zijn hem preventief te raadplegen. Zo kunt u voordat u een deal onderhandelt of tekent, weten of het andere bedrijf te vertrouwen is. Al zal de gerechtsdeurwaarder zich beperken tot ‘ja’ of ‘nee’. Door het beroepsgeheim mag hij niet meer informatie geven. Loopt het na de afsluiting van een deal en de verzending van de factuur fout, dan kan de gerechtsdeurwaarder u bijstaan met raad en daad.

3. Schuldbemiddeling organiseren

Hebt u zelf schulden? Of tracht u schulden in te vorderen? De gerechtsdeurwaarder is de aangewezen persoon om u de weg te wijzen in het kader van de wet op de schuldbemiddeling.

4. Vaststellen van materiële feiten

De gerechtsdeurwaarder kan u ook van dienst zijn om bewijsmateriaal te verzamelen. Dit kan over eender wat gaan. Bijvoorbeeld: zwartwerk, deloyale mededinging van uw concurrent, burenhinder, uitslagen en verloop van wedstrijden, enzovoort. Het proces-verbaal dat hij opmaakt, is een authentiek bewijsstuk. Minder business-gerelateerd, maar de gerechtsdeurwaarder stelt ook overspel vast.

5. Nalatenschappen en verkopingen

Ook wanneer er schatten of erfenissen verkocht worden, is de gerechtsdeurwaarder een aangewezen partner. Hij ziet toe op openbare en gerechtelijke verkopen van inboedels en roerende goederen. Dankzij een netwerk van veilinghouders en hun kennis van de mogelijkheden kan een gerechtsdeurwaarder u ongetwijfeld verder helpen. Net zoals de notarissen zijn de gerechtsdeurwaarders wettig bevoegd schattingen te verrichten bij betwistingen.