Artikel
Geschreven door Frans van den Heuvel
Posted on 09/12/2015

Data essentieel voor modern creditmanagement

118 keer gelezen

Van lokaal naar globaal, van handje contantje naar krediet, van risico’s naar kansen. Dat is in sneltreintempo de geschiedenis van het creditmanagement. Opvallend is de toenemende rol van data.

Volgens een hardnekkig gerucht tufte één van de Graydon-oprichters in de naoorlogse periode wel eens met zijn brommertje door de stad. Hij belde aan bij mensen met de vraag of de buurman goed met zijn geld omging. Anno 2015 is dat moeilijk voor te stellen, maar toen was het heel gewoon en zelfs vanzelfsprekend.

Bedrijven deden zaken in een ons-kent-ons-sfeertje. Er was dan ook weinig tot geen behoefte aan diepgaande kennis over je (toekomstige) handelspartner. De meeste deals werden handje contantje betaald. Slechts af en toe liep het mis. Slechte betalers kregen - soms letterlijk - een knokploeg over de vloer en daarmee was de kous af. Alleen bij grote transacties ging men de kredietwaardigheid onderzoeken. Vooral banken maakten destijds gebruik van dit soort externe dienstverleners.

Sneller beslissen

Vandaag is de situatie helemaal anders. We doen zaken in een globale wereld met partners tot ver buiten onze landsgrenzen. Krediet is meer en meer ingeburgerd. De nood aan informatie over kredietwaardigheid is dus hoog. Gelukkig gaat dit gepaard met een ruimere beschikbaarheid van data. Vroeger zochten we alleen gegevens wanneer dat strikt noodzakelijk was. Vandaag is informatie permanent en onbeperkt toegankelijk. Precies daardoor kunnen we sneller beslissen. De data zijn in de loop der jaren ook meetbaarder geworden. Destijds baseerden we ons op persoonlijke, hoogst subjectieve inzichten. Die vrijheid kunnen we ons vandaag niet langer permitteren.

Lees ook het ePaper:

Relevante data in creditmanagement

Kansen detecteren

Data zijn natuurlijk geen doel op zich. Informatie is een middel waarmee we bijvoorbeeld klanten kunnen scoren. Op kredietwaardigheid of potentiële groeimogelijkheden. Het komt er dus op aan data te zoeken om die vervolgens juist te interpreteren. In het verleden – en ook vandaag nog – gebruiken we gegevens te vaak om het vermoeden van een probleem te staven. Een klant betaalt niet en dan gaan leveranciers verder kijken of er iets aan de hand is. In vele gevallen is dat te laat natuurlijk.

Vandaag kunt u er ook kansen of bedreigingen mee detecteren en uw beslissingen van morgen op baseren . U mag ervan uitgaan dat er de komende jaren allerlei verbanden inzichtelijk zullen worden. Neem nu het betaalgedrag. De kans is wellicht groot dat onze leversnelheid en onze klachtenafhandeling daar een grote invloed op hebben. Alleen kunnen we die link vandaag nog niet met 100% zekerheid leggen.

Een ander voorbeeld is dat we de kans dat een startende ondernemer uitgroeit naar een gezonde onderneming op basis van data steeds beter kunnen inschatten. Dat biedt ongekende commerciële kansen. Creditmanagement zal zich in de toekomst steeds vaker toeleggen op het onderzoek van dergelijke aannemelijke verbanden.

Meer nuance

Ook de leveranciers van externe data maken zich op voor de toekomst. Nog niet zolang geleden beperkten ze zich tot de aanlevering van droge feiten. Vandaag schotelen ze u gebruiksklare conclusies voor. Het advies is ook minder zwart-wit dan voorheen. Vroeger was het: ga met een gerust hart in zee met bedrijf A, of blijf ver weg van bedrijf B. Nu is er meer nuance. Samenwerken met A of B? Ja, maar alleen onder die bepaalde voorwaarden. En die zullen verschillen van klant tot klant.

Ten slotte gaan veel creditmanagers ervan uit dat ze de komende jaren al die data zullen delen met de rest van de organisatie. Dat is logisch, omdat de gegevens op dit moment verspreid zitten over de onderneming. U mag ervan op aan dat  financiële informatie ook nuttig zal zijn voor andere afdelingen. Zo kunnen we met financiële gegevens de commerciële kansen van prospects en bestaande klanten inschatten. Ook de collega’s van marketing en sales zullen de creditmanager dankbaar zijn.