Artikel
Geschreven door Annick Vangramberen
Posted on 03/04/2015

Via dagvaarding in faillissement kunt u nog aan uw geld geraken

3278 keer gelezen

Hebt u klanten waarvan u weet dat ze ernstige betalingsmoeilijkheden hebben? Dreigen met dagvaarding in faillissement kan een nuttig drukkingsmiddel zijn om hen alsnog aan te zetten tot betaling. Maar hoe pakt u het aan?

Dubieuze debiteur komt in aanmerking voor faillietverklaring

Een debiteur die verzeild is geraakt in een uitzichtloze situatie van overmatige schuldenlast komt volgens de wettelijke bepalingen in aanmerking voor faillietverklaring. Voorwaarde is dat het gaat om een handelaar (voor particulieren bestaat de collectieve schuldenregeling), die op duurzame wijze heeft opgehouden te betalen. Die tekst biedt u enige ruimte om dubieuze debiteuren, die nog niet failliet zijn verklaard, onder druk te zetten. Houd goed voor ogen dat het de rechtbank is die beslist of aan de voorwaarden is voldaan om een bedrijf al dan niet failliet te verklaren.

Wie neemt het initiatief tot faillietverklaring?

De rechtbank is niet de enige die het initiatief mag nemen om uw dubieuze debiteur failliet te verklaren. Die mag ook zelf het initiatief nemen en “op bekentenis” de boeken neerleggen. Hij is daar zelfs wettelijk toe verplicht, binnen de maand nadat hij is opgehouden te betalen. Maar ook u als leverancier mag, net als andere schuldeisers en net als het Openbaar Ministerie, het initiatief nemen om het faillissement te laten uitspreken.

Dagvaarding in faillissement kan een troef zijn

Zolang uw klant niet failliet is, kan de dreiging met een dagvaarding in faillissement een drukkingsmiddel zijn om hem alsnog tot betaling aan te sporen. In de praktijk blijkt vaak dat wie als eerste die dreiging heeft geuit vaak nog zijn geld ziet. Het faillissement is immers als een molensteen voor de debiteur. Schuldeisers die te lang wachten om van zich te laten horen, hebben minder kansen om nog een betaling te krijgen.

U blaast alle bruggen met debiteur op

Let op! Een dreiging met dagvaarding in faillissement betekent vaak ook dat u alle bruggen opblaast. Een ander nadeel is dat het ook voor u administratieve verplichtingen meebrengt. Daarom is het raadzaam even met uw advocaat te overleggen. Bekijk samen of het dreigen met een dagvaarding in faling echt de moeite loont. En om het effectief te doen, moet u ook aan enkele voorwaarden voldoen. Zo moet u beschikken over een zekere en vaststaande schuldvordering, zoals een onbetwiste factuur.

Lees ook het e-paper:

Bekijk uw factuur eens kritisch

Meer weten over juridisch incasso?

U kunt nog zo vaak telefoneren en aanmaningen versturen als u wilt, er zullen altijd debiteuren zijn die koppig weigeren te betalen. Aarzel dan niet om via juridische weg een procedure aan te spannen. Graydon zal u voor aanvang van de procedure uitgebreid adviseren over het verloop en de kosten. Aan u om de verschillende mogelijkheden af te wegen.

Naast juridisch incasso maken ook de uitbesteding van het debiteurenbeheer, minnelijk en internationaal incasso deel uit van onze incasso-oplossingen.

Alles over juridisch incasso