Artikel
Geschreven door Sven Persoone
Posted on 05/03/2015

Crowdfunding: extra financiering voor kmo’s

133 keer gelezen

Steeds meer ondernemers vinden de weg naar crowdfunding. Ook in België. Voor kleine en middelgrote bedrijven betekent dit een extra financieringskanaal. Interessant om aan te boren. Maar welke vormen van crowdfunding bestaan er? En tot welke bedragen kunt u zo financieren?

2 soorten crowdfunding

Crowdfunding of financiering door het grote publiek is een initiatief dat tot stand komt via kleine bijdragen van een groot aantal mensen. De spaarders investeren omdat ze financieel heil zien in een onderneming of omdat ze het initiatief een warm hart toedragen.

Er zijn twee categorieën van crowdfunding:

  1. De eerste is die van de zuivere donaties. Hierbij steunen de schenkers een goed doel zonder dat ze daarbij een financiële return vragen. Ze weten op voorhand dat ze hun inbreng niet meer terugkrijgen.
     
  2. De tweede is die met een economische basis. Hier vragen financiers wel een return. Dat kan onder de vorm van intresten (bij een lening) ofwel onder de vorm van dividenden en mogelijke meerwaardes (bij de inschrijving op aandelen).

Zonder prospectus maximum 300.000 euro

Op de eerste categorie staat geen limiet. Aan zuivere donaties mag zoveel geld worden opgehaald als men wil.

Bij de tweede categorie zijn er wel beperkingen. Voor economische crowdfunding ligt de grens op 300.000 euro. Bovendien mag de inbreng per persoon niet groter zijn dan 1.000 euro.

Coöperatieve vennootschappen die erkend zijn door de Nationale Raad voor de Coöperatie hebben nog iets meer marge. Zij mogen tot 5 miljoen euro ophalen. Na afloop van de operatie mag echter niemand meer dan 5.000 euro aan aandelen in de vennootschap bezitten.

Worden die grenzen toch overschreden, dan valt de geldophaling onder de wetgeving van het beroep op het publiek spaarwezen. In dat geval moet eerst een prospectus met beschrijving van de onderneming en de financieringsoperatie worden opgemaakt. En dit moet vooraf door de FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten) goedgekeurd worden.

Lees ook het e-book:

Hoe uw bedrijf slim financieren?