Artikel
Geschreven door Filip Hendrickx
Posted on 27/02/2015

Bvba, nv en andere vennootschappen oprichten wordt duurder

512 keer gelezen

De publicatie van oprichtingsakten van nieuwe vennootschappen of van wijzigingen in het Belgisch Staatsblad wordt op 1 maart 2015 iets duurder. De tarieven worden geïndexeerd.

Wie een bedrijf wil oprichten, moet daarvoor een akte opstellen. Die bevat:

 • de naam van de vennootschap
 • de rechtsvorm
 • het adres
 • de datum van oprichting
 • het maatschappelijk kapitaal
 • het doel of de activiteit van de vennootschap
 • de identiteit van de personen die de vennootschap besturen
 • het begin en het einde van het boekjaar
 • de datum van de jaarlijkse algemene vergadering

Ook wie aan deze essentiële elementen een verandering wil brengen, moet dit proces doorlopen.

Bekijk onze wikipagina met alle oprichtingen in uw buurt.

Met bvba en nv langs notaris

Voor een naamloze vennootschap (nv), een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (bvba), een commanditaire vennootschap op aandelen (ComVA) of een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (cvba) moet de oprichtingsakte worden opgesteld door een notaris. Voor een vennootschap onder firma (VOF), een coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid (cvoa) of een gewone commanditaire vennootschap mogen de vennoten de akte zelf opstellen.

Registreer uw akte

De oprichtingsakte moet verplicht worden geregistreerd in een registratiekantoor van de FOD Financiën. Voor notariële akten moet dat gebeuren binnen de vijftien dagen. Voor een onderhandse akte wordt de termijn verlengd tot vier maanden. De registratie geeft de akte een vaste datum. Hierdoor kan het bestaan van de vennootschap niet meer worden betwist.

Aktes moeten worden gepubliceerd

Tevens moet de oprichting publiek worden gemaakt. Dat gebeurt door de neerlegging van een uittreksel van de oprichtingsakte bij de griffie van de rechtbank van koophandel van het gebied waarbinnen de vennootschap haar maatschappelijke zetel heeft. Dit moet binnen de vijftien dagen na de ondertekening van de definitieve akten gebeuren.

Deze neerlegging zorgt ervoor dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid verkrijgt. Ze zorgt er ook voor dat de vennootschap wordt ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar ondernemings- en btw-nummer krijgt.

Daarna moet de oprichting nog tegenstelbaar worden gemaakt aan derden. Dat gebeurt door een publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad. Alleen indien kan bewezen worden dat de derden al vroeger kennis droegen van de oprichtingsakte is ze vroeger van toepassing. De griffie van de rechtbank zorgt voor de publicatie.

Publicatiekosten worden geïndexeerd

De kostprijs voor de bekendmaking van de oprichtingsakten en voor latere wijzigingen wordt op 1 maart 2015 aangepast aan de index.

 • Voor oprichtingsakten die op papier worden neergelegd, wordt voortaan 216,70 euro plus 21% btw aangerekend.
 • Voor elektronisch neergelegde oprichtingsakten is dat 175 euro plus btw.
 • Voor een akte van wijziging 127,10 euro plus btw.
 • Voor vzw’s komen de kosten uit op respectievelijk 150 euro plus btw (papieren neerlegging), 108,40 euro plus btw (elektronische neerlegging) en 101,70 euro plus btw (wijzigingen).