Artikel
Geschreven door Felix Zonneveld
Posted on 03/02/2016

Big data verbeteren uw risk management

104 keer gelezen

Recent onderzoek toont aan dat één op de vijf CFO’s risk management nog steeds ziet als een van de grootste uitdagingen binnen hun takenpakket. Waarschijnlijk zijn dit de CFO’s die nog geen kennis hebben gemaakt met big data. Met big data kunnen CFO’s namelijk bedrijfsrisico’s voorspellen en ze proactief ontwijken of zelfs omzetten in commerciële kansen. Big data zetten de CFO dus in de driver seat van hun organisatie.

Van big risk naar big opportunity

Om een goede financiële planning te maken, moeten CFO’s met veel zaken rekening houden. Traditioneel keken ze daarbij naar het verleden. Ze analyseerden hun spreadsheets en vroegen zich af wat er was gebeurd en waarom. Door big data te gebruiken, kan de CFO nu ook in de toekomst kijken en dus op tijd bijsturen om problemen te voorkomen. Hij kan bijvoorbeeld negatieve patronen in de financiële resultaten doortrekken naar de toekomst. Nemen meer nieuwe klanten afscheid? Verhoogt de churn? Krimpen bepaalde markten? De CFO van vandaag ziet het in zijn glazen databol en kan zijn inzicht gebruiken om op tijd te adviseren over zaken als investeringen, het afstoten van werkzaamheden of klanten en het betreden van nieuwe markten. Zo verandert hij risico´s in kansen en kan hij de winstgevendheid van zijn bedrijf verhogen.

Structureel risk management

Voorwaarde voor succes is wel dat de CFO risicobeheer niet beschouwt als eenmalig compliance-klusje. Het moet een structurele manier zijn om geoptimaliseerde, betrouwbare en duurzame prestaties op de lange termijn te realiseren. Elke dag moet gemonitord en geanalyseerd worden welke stappen concurrenten nemen, waar de markt heen gaat en wat er bijvoorbeeld gaande is binnen de klantendatabase. Alleen dan kan de CFO zijn bedrijf grondig voorbereiden op wat er kan gebeuren. Hij beperkt zich dus niet langer tot ongunstige omstandigheden of gebeurtenissen voorkomen of verzachten, maar hij zal ook ten volle profiteren van kansen. Een slimme CFO gebruikt big data dus om voorspellingen te doen (predictive analytics). Niet eenvoudig, maar er komen steeds meer tools die hem daarbij ondersteunen.

Groeistrategie gebaseerd op harde feiten

Een predictive risk model maakt het bijvoorbeeld mogelijk om met de juiste gegevens ‘what if’-scenario´s op te maken. Door te rekenen, koppelingen te leggen, dwarsverbanden te ontdekken en informatie te visualiseren. Als een CFO bijvoorbeeld merkt dat de customer retention daalt, kan hij besluiten een nieuw programma te implementeren om klanten te blijven binden en hiermee een groeistrategie op te zetten. En het mooie is: met behulp van big data kunnen voorspellingen met relatieve zekerheid worden gedaan. Geen nattevingerwerk, maar een strategie gebaseerd op keiharde feiten.

De data driven CFO heeft de toekomst

De CFO kan allerlei big data en tools inzetten om meer sturing te geven aan de organisatie en aan het bedrijfsresultaat. Met harde cijfers in de hand kan hij bijvoorbeeld samen met sales bekijken welke klantgroepen het meest rendabel zijn en welke het meest risicovol zijn. Zo zullen ze resources gerichter kunnen inzetten. Dat dit effect heeft, blijkt uit een onderzoek getiteld ‘Pushing the Frontiers’ dat het IBM Institute for Business Value in 2014 publiceerde. Hierin staat dat goed presterende CFO's zich richten op bedrijfsbrede informatiestandaarden, datadefinities en data governance. Goed risk management gaat dus niet alleen over risico’s managen. Het gaat over het omzetten van risico’s in kansen door op basis van big data vooruit te kijken. Welke markten en klanten waren, zijn én blijven winstgevend? Data driven CFO’s kunnen hierop antwoord geven en hebben daardoor letterlijk de toekomst in handen.

Professionals die vooruit willen, lezen best ook:

C190BE_Handboek-Voor-De-Moderne-Creditmanager.png