Artikel
Geschreven door Roland Hoff
Posted on 07/08/2014

Belangrijke competenties in debiteurenbeheer: debiteurenbeheerder (2/3)

160 keer gelezen

Voor u als CFO of CEO is het belangrijk dat u de juiste mensen op de juiste plaats zet. Uiteraard geldt dit ook voor de medewerkers die belast zijn met het incasseren van de openstaande posten. In het eerste deel ging ik in op de competenties van de creditmanager. In dit tweede deel over competenties in debiteurenbeheer kijken we naar de debiteurenbeheerder.

Net als de creditmanager is ook een goede debiteurenbeheerder een bruggenbouwer. De debiteurenbeheerder heeft het overzicht om de creditmanagementstrategie in de praktijk om te zetten en te optimaliseren. De beheerder heeft een helikopterview over de portefeuille en signaleert niet alleen waar het fout gaat, maar ook wat goed gaat. De successen van de afdeling benut hij om draagvlak te creëren binnen de organisatie en de doelstellingen te realiseren.

Get the cash, keep the customer

De debiteurenbeheerder ondersteunt het verkoopproces, maar durft ook rationeel en financieel tegenwicht te bieden aan het optimisme van sales. Het is nooit de bedoeling om afscheid te nemen van een klant of een nieuwe klant te weren. De beheerder organiseert het acceptatie- en inningsproces. Hij ondersteunt daarnaast de uitvoerende debiteurenbewakers bij hun beslissingen en geeft ondersteuning bij de operationele uitvoering van hun werk. ‘Get the cash, keep the customer’ of zelfs ‘please the customer’. Deze instelling kenmerkt de debiteurenbeheerder 3.0.

De competentieroos van de debiteurenbeheerder

Naast communicatieve vaardigheden zijn oordeelsvorming, probleemanalyse en discipline belangrijke competenties van een succesvolle debiteurenbeheerder. Dit komt in de onderstaande competentieroos duidelijk naar voren. Ook de kennisgebieden worden schematisch weergegeven in de vorm van een roos.

Competentieroos debiteurenbeheerder

 Kennisgebieden debiteurenbeheerder
Conclusie

Een debiteurenbeheerder zal de visie van de creditmanager in de praktijk vertalen naar operationele taken voor de debiteurenbewakers. Hij bewaakt de KPI’s en ondersteunt de bewakers inhoudelijk. De debiteurenbeheerder kent zijn klantenportefeuille en weet direct waar de bottlenecks zitten.

Na de creditmanager en de debiteurenbeheerder kijken we in het volgende en laatste deel van dit drieluik naar het profiel van de debiteurenbewaker.