Artikel
Geschreven door Brenda Lioris
Posted on 19/02/2019

Bedrijven die in GDPR-compliance investeren, presteren beter

196 keer gelezen

Het was een drukke laatste januariweek in de privacywereld. Google werd veroordeeld in Frankrijk. Daarnaast namen de EU en Japan samen een adequatiebeslissing. De vraag stelt zich echter of al die inspanningen om compliant te zijn met de GDPR ook iets opleveren?

De Franse privacy autoriteit CNIl veroordeelde Google recent tot een boete van 57 miljoen euro wegens een gebrek aan transparantie, onvoldoende informatie en een gebrekkige toestemming bij hun advertenties.

Daarnaast namen de EU en Japan een adequatiebeslissing. Dat betekent dat u nu zaken kunt doen met Japan alsof u zaken doet binnen de EU. Er zijn geen extra addenda meer nodig bij verwerkersovereenkomsten. En, u hoeft niet meer uit te leggen aan klanten of leveranciers die gevestigd zijn in Japan waarom dat addendum zo belangrijk is.

Maar al die GDPR-moeite, levert dat eigenlijk ook iets op?

Significant betere prestaties

Toch wel. CISCO, wereldwijd leider op vlak van technologie, publiceerde zopas haar jaarlijkse Data Privacy Benchmark voor 2019. Daaruit bleek overduidelijk dat bedrijven die investeringen gedaan hebben in gegevensbescherming - en in Europa meer bepaald in GDPR-compliance - significant beter presteren dan zij die dat niet deden. Sinds GDPR op 25 mei 2018 afdwingbaar werd, zorgde dit ook voor een evolutie en een expansie van de privacywetgeving in andere landen. Eén van de resultaten daarvan is dat klanten vaker nagaan hoe hun data is verzameld, gebruikt, overgedragen, gedeeld, opgeslagen en vernietigd wordt.

Kortere salescyclus, schade door datalekken beperkter

Uit hun rapport blijkt dat bedrijven die GDPR naleven een kortere salescyclus hebben, als het gaat om bezwaren die hun klanten hebben met betrekking tot de bescherming van gegevens. Ook komen er minder datalekken voor in bedrijven die de GDPR nauwgezet naleven. Werden die bedrijven toch geconfronteerd met een datalek, dan waren er minder bestanden geïmpacteerd en was de tijd dat systemen plat lagen korter. Daardoor lag de totale kost van datalekken ook lager in vergelijking met de bedrijven die niet GDPR-proof zijn.

Andere voordelen

Bedrijven focusten het afgelopen jaar voornamelijk op de naleving van privacy en de regelgeving rond gegevensbescherming. Ze gaven bovendien bijna allemaal aan dat ze daarnaast nog andere voordelen ondervonden. Die gingen overigens veel verder dan compliance alleen, zoals een hoger klantenvertrouwen, operational excellence en meer aantrekkingskracht voor investeerders. Liefst 97% van de respondenten haalde minstens één extra voordeel aan.

Wij kunnen alleen maar vaststellen dat data de nieuwe munteenheid is. Bedrijven opereren in een wereld die in een sneltempo evolueert. Zij die investeren in de bescherming van hun data en de kwaliteit van hun gegevens als een prioriteit beschouwen, kunnen aanzienlijke economische en financiële voordelen realiseren.

Hulp nodig om uw data strategisch in te zetten en er werkelijk inzicht en winst uit te halen. Contacteer ons vrijblijvend voor meer informatie.