Artikel
Geschreven door Glenn Philips
Posted on 25/03/2016

Bedrijfsinformatie is mooi, maar handel er ook naar

306 keer gelezen

Bedrijfsinformatie verzamelen over partners, leveranciers en klanten is cruciaal voor een gezonde bedrijfsvoering. En toch zijn er veel bedrijven die er niet naar handelen. Up-to-date bedrijfsinformatie vertelt u nochtans welke zakenrelaties risico’s inhouden en welke kansen bieden.

Het is niet eenvoudig om op eigen houtje de juiste cijfers te verzamelen en te interpreteren. Bovendien moet u ervoor zorgen dat u niet verdwaalt in de berg gegevens.

De belangrijkste cijfers in scores

Om de berg aan gegevens samen te vatten en eenvoudig te interpreteren, ontwikkelden bedrijven gespecialiseerd in bedrijfsinformatie verschillende scores. Dit zijn de vier belangrijkste indicatoren:

 • Kredietadvies

  Een kredietadvies geeft aan hoeveel cash een onderneming op korte termijn kan vrijmaken om zijn schulden te betalen. Het geeft geen indicatie of ze die verplichting ook zal nakomen.

 • BE-score

  De betaalscore is de vertaling van het betaalgedrag van een onderneming in een score tussen 0 en 100. Hoe hoger de score, hoe correcter de onderneming haar rekeningen betaalt.

 • Multiscoring

  De multiscoring beoordeelt een onderneming naar financiële gezondheid, bealingsmoraal en overlevingskansen op middellange termijn. Hoe hoger de score, hoe groter het groeipotentieel en hoe lager het risico.

 • Fito-score

  De Fito-score interpreteert een aantal kerngegevens uit de jaarrekening. Hoe hoger de score, hoe gezonder de financiële structuur van een onderneming.

6 toepassingen op basis van bedrijfsinformatie

Mooi als u over de juiste informatie beschikt, maar u dient er ook gepast naar te handelen. Nog vaak wijken bedrijven af van de vaststellingen die zwart op wit op papier staan. Er zijn zes verschillende toepassingen:

Toepassing 1. Maak op basis van de gegevens die u hebt gepaste betaalafspraken met uw klanten en prospecten. Sterke algemene voorwaarden zijn hierbij belangrijk. Probeer uw voorwaarden door de andere partij te laten ondertekenen. Ontstaat er toch discussie over bepaalde paragrafen, geef dan toe op de kleine zaken. Maar houdt uw basisprincipes en de juridisch belangrijkste passages overeind.

Toepassing 2. Geef geen krediet aan bedrijven die de negatieve scores opstapelen. U haalt er alleen maar problemen mee in huis. Geef deze duidelijke richtlijn mee aan uw salesteam, maar comminiceer er ook open over met uw klant. Negatieve cijfers houden u tegen om de klant uitstel van betaling te geven en die stelling kan ruimte creëren om verder te onderhandelen. De klant zal zijn scores willen toelichten en zo leert u weer meer over dit bedrijf.

Toepassing 3. Merkt u dat het betaalgedrag verslechtert of ontvangt u een ander alarmsignaal, informeer dan bij uw klant of leverancier wat er aan de hand is. Luister naar hun argumenten, blijf commercieel en oordeel dan of het zinvol is om andere afspraken te maken met uw zakenrelatie.

Toepassing 4. Verstuur geen standaard aanmaningen naar iedereen, maar zorg voor een aangepaste aanmaning per type klant. Hardleerse wanbetalers die ook nog eens financieel wankel staan, mag u streng aanpakken. Financieel gezonde debiteuren die sporadisch te laat betalen, benadert u best op een andere (commerciële) manier.

Toepassing 5. Houd de status van een bedrijf goed in de gaten. Het is niet omdat een bedrijf vandaag goed scoort, dat het volgende week dezelfde positieve cijfers kan voorleggen. Laat u dus niet verrassen en zorg ervoor dat u altijd over de meest actuele bedrijfsinformatie beschikt. Met up-to-date informatie neemt u de juiste beslissingen.

Toepassing 6. Een tip voor marketing en sales: ga op zoek naar prospecten die goede scores kunnen voorleggen. Financieel gezonde prospecten leiden tot een financieel gezond klantenbestand. Met kredietwaardige klanten krijgt u minder af te rekenen met wanbetalingen, klachten of afschrijvingen. Kortom, het bevordert de financiële gezondheid van uw eigen bedrijf en dat maakt u weer aantrekkelijker voor de buitenwereld.

Zelf bedrijfsinformatie opzoeken: let op voor deze 3 valkuilen

Let op als u zelf op zoek gaat naar informatie. Los van het feit dat het tijdrovend is en dat u wellicht niet over alle bronnen beschikt, duiken er ook fouten op.

 1. Bijna 3% van alle faillissementen vindt u niet terug in het Belgisch Staatsblad. Als uit het faillissement helemaal niets te recupereren is, dan durft de curator de publicatie in het Belgisch Staatsblad wel eens te ‘vergeten’. Het zal maar net één van uw klanten zijn die daar tussen zit. Gespecialiseerde bureaus combineren verschillende bronnen om deze fouten te vermijden.
 2. 40.000 bedrijven krijgen een negatief kredietadvies, maar slagen er toch in om jarenlang te overleven, weliswaar in zware moeilijkheden.
 3. De officiële NACEBEL-codes die bij de oprichting worden toegekend, zeggen niet altijd precies wat een bedrijf doet. Bovendien kunnen ze in de loop der jaren aangepast worden.Ook hier combineren gespecialiseerde bureaus verschillende bronnen om dit op te vangen.

Lees ook:

De kansen en opportuniteiten van bedrijfsinformatie