Artikel
Posted on 22/11/2018

Bedrijfsadviseurs: op wie doet u een beroep? Wat is het onderscheid?

306 keer gelezen

Niets verplicht u om u, als zelfstandige of onderneming, door raad en daad te laten bijstaan. U kunt ook alles alleen doen! 

Maar in de XXIe eeuw beweren dat u alles alleen kan, is een utopie en vooral niet erg slim. U kunt niet in alles goed en succesvol zijn. Maar u zult wel duizend en één zaken moeten regelen.

Wie durft zeggen dat hij sterk is in zowel financiën, als boekhouding, fiscaliteit, sociale wetgeving, personeelszaken, strategie, productie, logistiek, debiteurenbeheer, internationale handel, enz.? Niemand! Een basiskennis bedrijfsbeheer geeft blijk van een aantal essentiële zaken, maar geen diepgaande kennis. 

Oneindig veel taken

Als zelfstandige doet u naast uw basistaken nog heel wat andere zaken. Statistieken tonen aan dat een jonge bedrijfsleider zo’n 49 verschillende taken per week uitvoert (de post verwerken, een klant ontvangen, een prijs onderhandelen met een leverancier, zich met de productie bezighouden, zijn bankier een bezoek brengen, onderaannemers te woord staan, …).

Er zijn zaken bij die u waarschijnlijk nooit geleerd of gedaan hebt. En, afgaan op uw buikgevoel kan meevallen, maar kan ook uw ondergang betekenen.

Er zijn enorm veel adviseurs op de markt om u te helpen. Hieronder de voornaamste op een rijtje.

1. De cijferspecialisten

De erkende boekhouder/fiscalist

Deze wordt, samen met de accountant, erkend als de eerste adviseur van de ondernemer. Niet iedereen kan zomaar als boekhouder aan de slag. U moet een basisopleiding gevolgd hebben, een praktische stage doorlopen en bewijzen voorleggen van een permanente bijscholing.

De boekhouder kan u helpen met uw rekeningen, met fiscale aangelegenheden, het financiële beheer (berekening van de rentabiliteit, beheer van de investeringen, beheer van de kasmiddelen, …), de juridische aanpak (opstellen van de statuten, hulp bij de administratieve formaliteiten, …). Hij kan zich ook verder gespecialiseerd hebben in een materie die hem interesseert of waar hij affiniteit mee heeft.

De accountant/belastingconsulent

Deze kan dezelfde taken op zich nemen als een boekhouder, maar hij heeft ook het recht om specifieke opdrachten uit te voeren. Denk maar aan een audit van de rekeningen, wettelijk verplichte rapporten opstellen, tussenkomen in geval van omzetting, fusie of splitsing van vennootschappen, enz. De voorwaarden om accountant te worden zijn strikter dan voor boekhouders.

De bedrijfsrevisor

De bedrijfsrevisor voert eerder opdrachten uit bij grote ondernemingen waarin hij een monopoliepositie bekleedt. Hij is de enige die de rekeningen kan certificeren en hierover verslagen kan opmaken.

Soms is het echter noodzakelijk om een bedrijfsrevisor aan te stellen. Bijvoorbeeld wanneer u besluit om goederen in natura in de vennootschap in te brengen (een PC, een wagen, …). De wet eist dan dat er een revisor wordt aangesteld die de waarde van de ingebrachte goederen waarborgt.

Deze 3 beroepen worden overkoepeld door officiële instituten: het IAB (het Instituut der Accountants en Belastingconsulenten), het BIBF (Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten) en het IBR (Instituut der Bedrijfsrevisoren).

De instituten staan in voor de deontologie, de goede afloop van de opdrachten, … De leden van deze instituten moeten een verzekering wettelijke aansprakelijkheid aangaan om eventuele fouten te dekken die ze begaan bij hun klanten.

2. De notaris

De notaris officialiseert aktes voor het privéleven of het beroepsleven. U bent bijvoorbeeld verplicht om een notaris in te schakelen voor de aankoop of de verkoop van een huis, de keuze van een specifiek huwelijksstelsel of de oprichting van een handelsvennootschap. Hij kan u raad geven over vennootschapsrecht, erfrecht, verkoop van handelsfondsen, verenigingen, aandelenoverdracht, bescherming van uw patrimonium, enz.

3. De advocaat

De wet is heel wat complexer geworden de jongste jaren. Zo bestaan er een groot aantal takken: het burgerlijk recht, het strafrecht, het handelsrecht, het fiscaal recht, het sociaal recht, het Europees recht, het mediarecht, het familierecht, enz.

Ook een advocaat kan niet in alles specialist zijn. Iedereen specialiseert zich in een of andere materie.

Advocaten moeten deel uitmaken van de Orde van Advocaten om hun beroep uit te oefenen. Deze Orde is tegenwoordig opgesplitst tussen de Nederlandstalige, de Franstalige en Duitstalige balies. Volg uw advocaat in wat hij zegt en vraag hem een financiële evaluatie te maken voor u hem uw dossier toevertrouwt.

4. De consultants, de adviseurs en de coaches

Er zijn consultants of adviseurs in financiële, strategische, juridische en sociale zaken. Maar u heeft ook consultants in marketing, organisatie, nieuwe technologieën, communicatie, productietechnieken, enz.

De consultant stelt zijn ervaring ten dienste van de klant om oplossingen te vinden. Coaches begeleiden de klant eerder in een zoektocht naar oplossingen, zonder die aan te reiken. Het gaat hier meer om begeleiden en afstand nemen. Hun prestaties kunnen van enkele uren tot enkele maanden duren.

5. De begeleidingsstructuren

Er zijn ontzettend veel begeleidingsstructuren ten dienste van startende ondernemers, vaak kosteloos. Deze zijn regionaal of lokaal, openbaar, half-openbaar of privé (verenigingen, …). Hun diensten kunnen variëren. Van opleidingen, coaching sessies, themagroepen, hulp bij de uitwerking van documenten of tools, netwerking, enz.

Twijfel niet en profiteer ervan, maar vergeet niet dat de kwaliteit en de praktische aspecten sterk kunnen verschillen. Wie ook de persoon is die u raad geeft, blijf u ervan bewust dat u, als bedrijfsleider, de enige verantwoordelijke bent.

Alleen op pad gaan zonder goede raad is pure zelfmoord. Maar blindelings op uw raadgever vertrouwen zonder te weten waar hij mee bezig is, is eveneens onvergeeflijk en is vaak de eerste grote managementfout.

Dit artikel is slechts een uittreksel uit het boek ‘Onderneming opstarten: 100 vragen – 101 antwoorden’, geschreven door Olivier Kahn en Jean-Pierre Riquet.

Voor onze trouwe lezers hebben we een beperkt aantal fysieke exemplaren van dit boek klaar liggen. Wilt u gratis zo’n exemplaar ontvangen? Vul dan snel het antwoordformulier in. Of neem contact op met onze Business Data Advisor, Greg Docx. Die heeft overigens nog een tip voor u in petto.

_______________________________________________

Een tip van Greg Docx

Greg-Docx.jpg

Ook Graydon mag u beschouwen als een raadgever en een adviseur om de juiste zakelijke beslissingen te nemen. Graydon heeft ondertussen 130 jaar ervaring met de verzameling van financiële en commerciële informatie. Al deze gegevens verwerken we en zetten we om naar inzichten. Dankzij die inzichten krijgt uw bedrijf de kennis en de macht om de juiste strategieën te ontwikkelen. Als individu krijgt u de kennis en de macht om intern projecten te realiseren.

In onze lange geschiedenis is er eigenlijk niet zo heel veel veranderd. Data en inzichten hebben altijd in het Graydon-DNA gezeten. Alleen de mogelijkheden en de manier waarop we data verzamelen en verwerken is grondig veranderd. De explosie aan data en de technologische vooruitgang hebben ervoor gezorgd dat we meer en betere inzichten krijgen in de financiële stabiliteit en de potentiële groeikansen van bedrijven. Vandaag is het onmogelijk – en al zeker niet efficiënt – om geen rekening te houden met de inzichten die data zwart op wit aangeven.

Kwaliteit is van levensbelang

Correcte data is evenwel van cruciaal belang als u ook de juiste inzichten wilt. Onder andere banken en (krediet-) verzekeraars, maar ook tal van andere bedrijven in de meest uiteenlopende sectoren, baseren hun oordeel op onze informatie. De kwaliteit van onze data wordt dan ook nauwlettend in de gaten gehouden en is vaak zelfs van levensbelang. Een verkeerde beslissing kan onze klant immers handenvol geld kosten.

Graydon is ondertussen uitgegroeid tot een adviseur, een raadgever, een strategische partner voor bedrijven die risico’s willen beheren en een duurzame groei willen realiseren. En dat begint in eerste instantie bij uw eigen bedrijf. Zorg ervoor dat u uw eigen bedrijf tot in de puntjes kent.

Begin bij uzelf

Weet u welke uw grootste klanten zijn? Welke klanten leveren u het meeste op? Welke bedrijven in uw klantenportefeuille dragen een risico op wanbetaling met zich mee? Hoe springt u daarmee om? Weet u welke klanten de volgende twaalf maanden zullen groeien? Start u dan met een voorsprong of zullen er ook klanten wegvallen? Weet u hoeveel extra klanten u moet binnenhalen om eventueel omzetverlies goed te maken? Weet u op welk marktsegment en welke bedrijven u zich dan precies moet richten? Benadert u alle klanten en prospecten op dezelfde manier? Enz.

Er zijn veel bedrijven die geen of slechts een vaag antwoord kunnen geven op deze nochtans cruciale vragen. Maar, hoe neemt u dan een juiste beslissing als u op bepaalde vragen geen antwoord weet? Graydon ondersteunt u bij de analyse en de verdere segmentatie van uw klantenportefeuille. Onze strategische inzichten zorgen ervoor dat u op een efficiënte manier aan een succesvolle toekomst kunt bouwen.

Vertrouwen

Dankzij het vertrouwen van de overheid en de zakenwereld zijn we uitgegroeid tot een vaste waarde in onze economie. Dat vertrouwen heeft er onder andere voor gezorgd dat we partnerships konden opbouwen met toonaangevende organisaties zoals UNIZO, VBO, de overheid, handelsrechtbanken, de media, beroepsfederaties, enz. Klanten volgen onze scoringsmodellen omdat ze overtuigd zijn van hun kwalitatieve waarde. Zonder dat vertrouwen hadden we dit nooit kunnen realiseren.

Zoekt u dus een betrouwbare adviseur om strategisch mee te denken? Een partner om een solide basis te leggen voor een bloeiende toekomst van uw bedrijf? Twijfel dan niet om ons meteen te contacteren voor vragen of een vrijblijvend gesprek.