Artikel
Geschreven door Graydon
Posted on 17/06/2014

Algemene voorwaarden: pas op voor onrechtmatig beding

619 keer gelezen

Wanneer er discussies ontstaan met een klant is het voor bedrijven van groot belang om terug te kunnen vallen op algemene voorwaarden die juridisch afdwingbaar zijn. Ze mogen evenwel niet in strijd zijn met de wetgeving.

Aanvaarding is niet genoeg

In principe zijn de algemene voorwaarden juridisch afdwingbaar wanneer ze aanvaard werden door de klant. Voor de particuliere klant geldt de ondertekening van de algemene voorwaarden als formele aanvaarding. Indien de klant een handelaar is, volstaat een stilzwijgende aanvaarding.

Maar aanvaarding alleen is niet genoeg. De algemene voorwaarden mogen in geen geval in strijd zijn met de wetgeving, wat bijvoorbeeld wel steeds het geval is bij een onrechtmatig beding.

Begaat u een onrechtmatig beding?

Een onrechtmatig beding wordt door de rechter altijd nietig verklaard. De wet van

6 april 2010 betreffende de marktpraktijken en consumentenbescherming (WMPC) bevat een lijst met verboden bedingen. Enkele voorbeelden zijn:

  • bedingen waarin de ondernemer zich het recht voorbehoudt om in overeenkomsten van bepaalde of onbepaalde duur eenzijdig en zonder objectieve redenen de prijs te verhogen
  • bepalingen waarmee de ondernemer zich het recht toekent om eenzijdig de leveringstermijn te wijzigen
  • bedingen waarmee de ondernemer zijn aansprakelijkheid bij een eventuele wanprestatie al te zeer beperkt
  • schadebedingen die onder andere bij laattijdige betaling een onredelijk hoge schadevergoeding opleggen, die niet in overeenstemming is met het nadeel dat door de ondernemer wordt geleden

Deze onrechtmatige bedingen worden ook gebruikt als leidraad in een B2B-relatie door de rechtspraak.