Artikel
Geschreven door Frederik Van Royen
Posted on 27/09/2016

5 tips om over de algemene voorwaarden van uw leverancier te onderhandelen

389 keer gelezen

Facebook, Google, Apple, ... Ze leggen ons algemene voorwaarden op waarmee we het niet altijd eens zijn. Maar als we van hun diensten gebruik willen maken, dan kunnen we niet anders dan ze accepteren. We zijn het verplicht. In B2B ligt dit anders. Aarzel niet om te onderhandelen over de algemene voorwaarden van uw leverancier.

Leverancier en klant kunnen over ‘zowat alles’ onderhandelen. Net zoals uw klant wijzigingen kan voorstellen aan uw algemene voorwaarden, zijn die van uw leverancier ook niet te nemen of te laten.

Uw leverancier zal het uiteraard niet toejuichen dat u een uitzondering wenst, al is het wel een sterk koopsignaal. Het zijn vooral grotere bedrijven die een alles-of-niets-strategie uitspelen en vaak niet geneigd zijn om flexibel om te springen met hun algemene voorwaarden. Hun credo luidt: “Als u met ons zaken wilt doen, dan moet u onze algemene voorwaarden respecteren. Te nemen of te laten.”

90% bereid tot onderhandelen over algemene voorwaarden

Maar wat als u het echt niet eens bent met de algemene voorwaarden die u voorgeschoteld krijgt? Dan kunt u het toch beter aankaarten? Op de blog van een Nederlandse onderhandelingscoach las ik dat er in 90% van de gevallen te onderhandelen is over een of meerdere onderdelen. Zelfs al geven bedrijven de indruk dat hun algemene voorwaarden in beton zijn gegoten.

De tips die de coach opsomt, kunnen ook u helpen bij de onderhandelingen met uw leverancier:

  • Als het nodig is, durf dan ook te vragen of u kunt onderhandelen over de algemene voorwaarden. Leg duidelijk uit waarom u de vraag stelt.
  • Gebruik ‘onacceptabel’ alleen voor passages die een breekpunt vormen voor u. Anders neemt u beter de woorden ‘onredelijk’, ‘moeilijk’ of iets gelijkaardigs in de mond.
  • Is er een passage in de algemene voorwaarden die niet duidelijk is, laat uw leverancier dit dan toelichten. Vraag hem bijvoorbeeld in welke situatie een bepaald artikel van toepassing is.
  • Zorg dat u een artikel laat aanpassen, als u het anders kunt interpreteren dan de manier waarop het neergeschreven is. Dit zou u zelf kunnen doen in een e-mail zodat u er later, bij eventuele problemen, op terug kunt vallen.
  • Sommige bedrijven gebruiken algemene voorwaarden die voor de gewone leek vaak te uitgebreid en te moeilijk te doorworstelen zijn. Scan ze dan in zijn geheel en sta even stil bij de meest relevante artikelen, zoals aansprakelijkheid, boetebeding, acceptatie van product / dienst, ontbinding van de overeenkomst, betaaltermijn en intellectueel eigendom.