Artikel
Geschreven door Filip Hendrickx
Posted on 22/07/2014

4 belangrijke lessen die herstarters leerden uit hun faillissement

71 keer gelezen

Herstarters kennen beter dan wie ook de valkuilen van het leven als ondernemer. Door hun ervaring zijn ze veel meer op hun hoede voor ‘slechte’ klanten en nemen ze minder snel personeel in dienst. Wij selecteerden de vier belangrijkste lessen die herstarters leerden uit hun faillissement.

1. Klanten screenen

Niet elke klant is een goede klant. Dat beseffen herstarters beter dan wie ook. Ze zullen hun klanten veel vaker screenen vooraleer zaken te doen. Daarenboven zullen ze een grotere portefeuille aanleggen, en zich niet te zeer meer binden aan enkele grote klanten.

Naast een goede relatie willen ze vooral dat hun klanten goed betalen. Bij hun herstart zullen ze het betalingsgedrag van hun klanten beter opvolgen. Debiteuren worden strenger aangepakt, want klanten die niet betalen zorgen meteen voor problemen wanneer er geen financiële buffer is.

2. Geen personeel

Hun ambitie om financieel minder risico’s te nemen, is zichtbaar in het feit dat ze geen of zo weinig mogelijk personeel aanwerven. Slechts 13 procent van de herstarters werkte vroeger alleen in zijn bedrijf, terwijl 67 procent van de ondervraagde herstarters zegt alleen te werken in het nieuwe bedrijf. Wat hen tegenhoudt? Hoge sociale lasten, gebrek aan vertrouwen in personeel en angst om niet genoeg werk te hebben.

3. Meer professionele begeleiders

Er mogen dan al veel initiatieven zijn om het starten te promoten, ondernemers die gefaald hebben voelen aan dat ze te weinig externe adviseurs hebben geconsulteerd. Alle herstarters zien dan ook het nut in van een betere begeleiding. Ze willen zich eerst bezinnen over hun sterktes en zwaktes en zich vervolgens bijscholen op de punten waar ze zwak in staan. Hun netwerk kan hen hierbij helpen. Dit netwerk willen ze goed opbouwen en onderhouden.f

Opvallend is dat 58 procent van de herstarters een andere boekhouder opzoekt. Ze zullen zich ook meer bijscholen én een extra financieel adviseur opzoeken.

4. Preventief ingrijpen

Voorzichtiger, bedachtzamer ... en tegelijkertijd meer op hun hoede. Herstarters doen meer hun best om problemen sneller in te zien, hulp te zoeken of op tijd te stoppen om grotere problemen te vermijden.